zaterdag 24 november 2012

Voor Felix Timmermans

De herfst blaast op den hoorn.
De tijd van raap en spruit.
En uit de natte voorn
haalt men de beeten uit.

Er hang een vuile smoor en
een wind die klaag'lijk fluit.
Ik voel mij zoo verloren.
De tijd gaat niet vooruit.

vrijdag 23 november 2012

Onvoorspelbaar. Onvoorstelbaar


In een interview kort voor de eeuwwisseling raadde Freek de Jonge, die nochtans de vinger aan de pols houdt, ouders af om het internetgebruik bij kinderen en jongeren aan te moedigen. Hij vond dat het voor jongeren al moeilijk is om tussen twee of drie dingen te kiezen en het internet staat niet stil bij twee of drie mogelijkheden.
Ondertussen blijkt deze goede raad volkomen belachelijk. De jongeren zijn er. Internet is er. En daar is geen speld tussen te krijgen. Aanmoedigen of afraden is onzinnig.
In dezelfde periode stelde prins Filip voor om porno te verbieden. Helemaal onnozel dus. (Filip heeft weliswaar niet de vinger aan de pols en steeds minder in de pap.)
Wat ik hiermee wil zeggen, vanuit mijn Biedermeierzetel met den pijp in de mond: ‘Hoe snel gaat het allemaal niet!’
Maar vooral: We kijken meewarig terug op Freek en Filip omdat die toch maar mooi geen idee hadden hoe het er tien jaar later zou uitzien. Laten we dus wat bescheidener zijn i.v.m. hoe het er binnen zoveel jaar zal uitzien. En vooral vooral: laten we ons niet inpakken door onbescheiden anderen die menen ons te moeten uitleggen waar het met de wereld naartoe gaat.

zaterdag 10 november 2012

Thuis en op het werk


Ik ben oud genoeg om het enthousiasme bij de opkomst van de cd te hebben meegemaakt. Dàar zouden geen krassen op komen! Weg cassetjes. Weg video.
Ik ben te oud voor het rusthuis maar als ik daar nog wil genieten van de familiefoto’s kan ik ze maar best uitprinten. De mooiste herinneringen blijven bewaard in mijn hoofd maar alles kan crashen. Weg geheugen.
Ik ben genoeg thuis in de digitale wereld om te weten dat niet alles afloopt zoals werd voorgeschoteld. (Zoals ook het geval met de uitvinding van de auto, met de ontdekking van de kernergie, met de belofte van de eeuwige jeugd…)
Het zou later in de serviceflat wel eens kunnen tegenvallen. Weg bits en bytes.

Het ‘Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel’, ook wel het www.amvb.be genoemd heeft wat betreft digitaliseren een rijke ervaring opgedaan en wil die delen. Een absolute aanrader, voor wie zich niet laat wijsmaken dat pixels krasvrij zijn, is hun Digigids.

De inleiding: “DigiGIDS@home is gericht op thuisgebruik, om persoonlijke bestanden met een juridische of emotionele waarde voor een lange(re) periode te bewaren. In zes richtlijnen wordt uiteengezet welke stappen je kan nemen om je digitale documenten, e-mail, foto’s, filmpjes, geluid en websites duurzaam te bewaren. De richtlijnen zijn vrij beknopt, om een thuissituatie – met basismaterialen en tijdsgebrek – zo realistisch mogelijk te benaderen. Wil je toch meer informatie of tips rond bepaalde aspecten, dan kan je terecht in de DigiGIDS@work. DigiGIDS@work is een handleiding, gericht op kleine organisaties zoals vrijwillige verenigingen of vzw’s met een beperkt aantal medewerkers. Alle richtlijnen zijn – mits kleine aanpassingen – perfect bruikbaar in een privésituatie. Een gezin vormt dan ook een organisatie op zich …

donderdag 23 februari 2012

Lezen en tekenen(Aaaaaaaargh!!)
 
In het boek ‘De onbehaaglijkheidsfactor’ beschrijft Jonathan Franzen een van zijn vroegere professors die hem ‘Het proces’ van Kafka liet herlezen. Niet langer met de bekende onderliggende gedachte dat Jozef K. een slachtoffer is van de ‘kafkaiaanse’ maatschappij rond hem maar in de opvatting dat Jozef K. een dàder is die daadwerkelijk iets mispeuterd heeft. Wie dit gaat uittesten leest een nieuw boek.
Dan moeten we het schilderij ‘De Schreeuw’ van Munch ook maar eens dringend herbekijken. Wie schreeuwt er hier? De man op de voorgrond hóórt een schreeuw en daarom houdt hij zijn handen tegen zijn oren.

donderdag 16 februari 2012

Twitter (3)

When my sugar walks down the street
All the little birdies go "Tweet, tweet, tweet"

dinsdag 27 december 2011

Keikop

Door een of andere oorzaak komt de kopfoto, zo zal ik het maar noemen, niet meer over de volle breedte van de blog. Na het uittesten van verschillende instellingsmogelijkheden, met verschillende koppen, komt hier geen verandering in.

Zonder titel